Олімпіадна математика

Ясінський В. А. Практикум з розв'язування задач математичних олімпіад.

Пропонований посібник допоможе школярам, які готуються до олімпіад з математики, опанувати методи та ідеї розв'язування олімпіадних задач з таких тем: «Алгебра», «Геометрія», «Комбінаторика», «Теорія чисел», «Конструкції».

Посібник також стане у пригоді викладачам під час організації циклу гурткових і факультативних занять.

Рекомендовано для вчителів і учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій, керівників математичних гуртків.

Ясінський В.А. Задачі математичних олімпіад та методи їх розв'язування.

Книга розрахована на студентів спеціальностей «Математика», «Математика та інформатика», «Математика і фізика» педагогічних університетів та інститутів, вчителів математики та керівників математичних гуртків, а також учнів загальноосвітніх шкіл.

Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2007-2008 та 2008-2009 За ред. Б. В. Рубльова. -

Збірник містить понад 950 задач, які були запропоновані юним математикам України впродовж 2007-2008 та 2008-2009 навчальних років на всеукраїнських олімпіадах та інших математичних змаганнях від міського до міжнародного рівнів.

Для всіх задач наведено докладні розв'язання. Книга стане в пригоді викладачам і методичним працівникам під час організації математичних олімпіад і турнірів, гурткових і факультативних занять з обдарованими учнями тощо.

Математичні олімпіади школярів України: 2001 - 2006 рік / В.М.Лейфура, І.М.Мітельман, В.М.Радченко, В.А.Ясінський.

Подаються умови та розв'язання задач учнівських математичних олімпіад, які проводилися в Україні в 2001-2006 рр.: II—IV етапів Всеукраїнської олімпіади, відбірково-тренувальних зборів кандидатів до команди України на Міжнародні математичні олімпіади. Наводяться матеріали Міжнародних математичних олімпіад 2001-2006 рр., а також — відкритих олімпіад Рішельєвського ліцею при Одеському національному університеті.

Олімпіадні змагання школярів України 1991-2000

Ви маєте нагоду познайомитися з книгою, в якій подано з докладними розв’язаннями всі задачі, що пропонувалися на заключному турі Всеукраїнських математичних олімпіад у 1991-2000 рр. Посібник містить також задачі з розв’язанняти третього етапуВсеукраїнських олімпіад (обласні олімпіади), Соросівських та Міжнародних математичних олімпіад.

Київські математичні олімпіади 1984-1993

Унікальний за діапазоном і різноманітністю порушених тем збірник охоплює всі розділи шкільного курсу - як традиційні (подільність чисел, розв’язування рівнянь та нерівностей, властивості геометричних фігур на площині та у просторі, геометричні побудови), так і нові, введені до шкільних програм порівняно недавно (метод координат, векторна алгебра, числові послідовності, дослідження функцій за допомогою похідної).

В. Л. Вышенский, Н. В. Карташов, В. И. Михайловский, М. И. Ядренко. Сборник задач киевских математических олимпиад.

Книга содержит задачи, прелагавшиеся на киевских городских математических олимпиадах, проводимых Киевским университетом в 1935— 1983 гг. Материал книги охватывает все разделы школьного курса, как традиционные (делимость чисел, решение уравнений и систем уравнений, свойства геометрических фигур на плоскости и в пространстве, геометрические построения), так и новые, введенные в школьную программу сравнительно недавно (метод координат, векторная алгебра, числовые последовательности, исследование функций с помощью производной).

Р. М. Федоров, А. Я. Канель-Белов, А. К. Ковальджи, И. В. Ященко Московские математические олимпиады 1993—2005 г./ Под ред. В. М. Тихомирова. - М.: МЦНМО, 2006.

В книге собраны задачи Московских математических олимпиад 1993—2005 г. с ответами, указаниями и подробными решениями. В дополнениях приведены основные факты, используемые в решении олимпиадных задач, и избранные задачи Московских математических олимпиад 1937—1992 г.

Егоров А.А., Раббот Ж.М. Олимпиады «Интеллектуальный марафон». Математика. -М.: Бюро Квантум, 2006. Библиотечка«Квант». Вып. 97. Приложение к журналу «Квант» № 5/2006.)

Книга представляет собой сборник математических задач, а также вопросов по истории математики, предлагавшихся на Международных олимпиадах «Интеллектуальный марафон» на протяжении пятнадцати лет. К большинству задач даются подробные решения или краткие ответы. Для старшеклассников средних школ, лицеев и гимназий, для членов и руководителей математических кружков, а также для всех любителей решать интересные задачи.

Фарков, А. В. Математические олимпиады в школе. 5-11 классы 8-е изд., испр. и доп. — М.: Айрис-пресс, 2009.

В пособии приведены примерные тексты школьных математических олимпиад для учащихся 5—11 классов с подробными решениями или указаниями для решения. Книга будет полезна учителям математики, поскольку содержит рекомендации по составлению текстов школьных математических олимпиад и их проведению, в ней рассмотрены различные подходы к проверке и оценке олимпиадных заданий.

Сторінки: <<   <   1   2   3   4   5   6   7   >   >>