У світі математики

У світі математики. Випуск 19

У статтях збірника в цікавій, доступній учням формі висвітлюються питання, що поглиблюють і розширюють шкільний курс математики, розкриваються найважливіші проблеми сучасної математики, сторінки історії цієї науки. Для учнів середньої школи.

В ряді статей збірника доступно викладаються основи програмування на мікрокалькуляторах, елементи топології - геометрії 20 століття, чисельні методи математики та їх зв’язки з застосуванням в механіці.

Як і вопередніх випусках, розглядаються методи розв’язування задач підвищеної складності, конкурсні та олімпіадні задачі, пропонуються вправи для самостійної роботи.

Збірник призначений для учнів VI-X класів.

У світі математики. Випуск 14.

В статтях збірника в цікавій, доступній учням формі висвітлюються питання, розширюючі і поглиблюючі шкільний курс математики. Як і впопередніх випусках, розглядаються методи розв’язування задач підвищеної складності, конкурсні задачі, спеціальні методи розв’язування окремих видів задач, пропонуються цікаві задачі для самостійного розв’язування.

Як і в попередніх випусках, велика увага приділяється розв’язуванню задач підвищеної складності, методам розв’язування окремих типів задач, пропонуються цікаві задачі для самостійного розв’язування, огляд найновішої літеретури з математики, доступної учням.

Збірник призначений для учнів VII-X класів.

Як і в попередніх випусках, розглядаються деякі способи розв’язування задач підвищеної трудності, пропонуються задачі для самостійного розв’язування.

Збірник також розповідає про життя і діяльність видатного математика Г.В. Лейбніца, про одну цікаву формулу педагога-математика С.А.Рачинського і її застосування.

Розділ цікавої математики представлений задачами на розрізання фігур, складання магічнх фігур, розгадування ребусів, логічними та топологічними задачами.

Книга розрахована на учнів VII-X класів.

У світі математики. Випуск 10.

книга являє собою збірник статей, поглиблюючих і розвиваючих шкільний курс математики. Вона знайомить читача з цікавими властивостями гармонічного ряду, з елементами дробово-лінійного програмування, з різними способами розв’язування функціональних рівнянь, з деякими іншими математичними закономірностями.

Книга являє собою збірник статей, поглиблюючих та розширюючих шкільний курс математики.

Вона знайомить читача з математичним принципом побудови календаря, з деякими цікавими і корисними алгебраїчними тотожностями, зі складанням взаємно обернених і взаємно протилежних тверджень, з теорією булевих функцій, з геометричними задачами, зв’язаними з центом ваги и з деякими іншими корисними математичними закономірностями.

У статтях збірника йдеться, зокрема, про те, як вводяться математичні поняття, як досліджуються різні процеси, що відбуваються в живій і неживій природі, розглядається поняття групи і його застосування до розв’язування задач в алгебрі, теорії чисел та інших галузях математики, досліджуються властивості многочленів.

Велику увагу приділено розв’язуванню конкурсних задач та задач підвищеної складності, зокрема - подано велику добірку варіантів задач, що пропонувалися на вступних екзаменах з математики в Київському державному університеті ім. Т.Г.Шевченка.

У збірнику пропонуються статті, в яких розглядаються методи розв’язування логічних задач за допомогою рівнянь, вивчається клас так званих опуклих функцій.

У книжці розповідається про математичні олімпіади, вступні екзамени з математики в Київському державному університеті, різні методи розв’язування задач підвищеної складності тощо.

Збірник розрахований на учнів VII-X класів. Він також буде корисним для тих, хто цікавиться математикою, її історією і застосуванням математики в науці, техніці й народному господарстві

Збірник містить матеріал, що поглиблює і розширює шкільний курс математики.

Зокрема читач дізнається про розв’язування логічних задач та застосування апарату матемаитчної логіки до аналізу логічної структури різних доведень однієї і тієї ж теореми, ознайомиться з основними поняттями афінної і проективної геометрії, деякими властивостями елементарних функцій, а також інтерпретацією комплексних чисел у скінченних арифметиках.

Cторінки: <<   <   1   2   >   >>